Chess PGN Game Match played Robert Huebner vs Artur Jussupow- in Munich SKA, Open: QGD – Charousek (Petrosian) variation

Chess PGN Game Match played Robert Huebner vs Artur Jussupow- in Munich SKA, Open: QGD - Charousek (Petrosian) variation


Match between Robert Huebner and Artur Jussupow

Event: Munich SKA

Variation: QGD – Charousek (Petrosian) variation

Eco code: D56

Pgn File:


[Event “Munich SKA”]
[Site “Munich”]
[Date “1993.??.??”]
[Round “4”]
[White “Huebner, Robert”]
[Black “Jussupow, Artur”]
[Result “1/2-1/2”]
[WhiteElo “2620”]
[BlackElo “2645”]
[ECO “D56”]
[Annotator “Ftacnik,L”]
[EventDate “1993.05.??”]
[PlyCount “118”]
[EventType “tourn”]
[EventRounds “11”]
[EventCountry “GER”]
[Source “ChessBase”]
[SourceDate “1993.10.01”]
[EventCategory “16”]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. Nf3 Nf6 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 Ne4 8.
Bxe7 Qxe7 9. Qc2 Nxc3 10. Qxc3 dxc4 11. Bxc4 b6 12. O-O (12. Rc1 Bb7 13.
Be2 Nd7 { /\ c7-c5 }) 12… Bb7 13. Be2 c5 (13… Rc8 14. b4 c5 15. bxc5
bxc5 16. Qa3 Kf8 $10 { Loginov-Timoschenko/Sverdlovsk/1987/ }) 14. dxc5 Rc8
15. b4 (15. Nd4 $6 Rxc5 16. Qa3 Nc6 17. Nxc6 Bxc6 18. Rfd1 $6 Rc8 $1 19.
Bf1 Bd5 $15 { Karpov, An-Yusupov,A/London cm-4/1989/ }) (15. Rac1 Rxc5 16.
Qa3 Nd7 $10 { Zamansky-Stork/Groningen/1990/ }) 15… bxc5 16. b5 (16. Rfc1
Nd7 17. b5 a6 18. a4 c4 $6 { Psakhis,L-Yusupov,A/Baden Baden/1992/ } (18…
axb5 $1)) (16. bxc5 Nd7 17. Rfe1 Nxc5 18. Rab1 Ne4 19. Qb2 Bd5 20. a3 $10 {
Epishin,V-Lputian,Sm/New York/1990/ }) 16… a6 17. Nd2 $5 (17. a4 axb5 18.
axb5 Nd7 $10) (17. Rfd1 Nd7 (17… axb5 18. Bxb5 Bxf3 19. gxf3 c4 $1 20. a4
Qg5+ 21. Kh1 Qh5 22. e4 Nc6 $13) 18. a4 axb5 19. Bxb5 Nf6 20. Rac1 Bd5 $2 (
20… Nd5) 21. Nd2 $14 { Kharitonov-Korneev/Smolensk/1991/ }) 17… axb5
18. Bxb5 Bxg2 $5 19. Kxg2 Qb7+ 20. Kh3 Qxb5 21. Rg1 e5 $6 (21… g6 22. Ne4
(22. Nc4 Ra4 23. Nd6 Qc6 24. Nxc8 Qf3+ 25. Rg3 Rh4+ $1 26. Kxh4 Qh5#) 22…
Qe2 23. Nf6+ Kf8 24. Nh7+ $10 (24. Kg2 Rd8 (24… Rxa2 $6 25. Rxa2 Qxa2 26.
Ra1 Qe2 27. Ra8 Qb5 28. Nd5 Kg8 29. Ne7+ Kh7 30. Nxc8 Qb7+ 31. Kg3 Qxa8 32.
Qf6 Qd5 33. Qxf7+ Kh8 $13))) 22. Rxg7+ $1 (22. Qxe5 Qd7+ 23. Kg2 Qxd2)
22… Kxg7 23. Qxe5+ Kf8 (23… f6 24. Rg1+ Kh7 25. Qe7+ $18) (23… Kh7
24. Qf5+ Kg7 25. Rg1+ Kf8 26. Qxc8+ Ke7 27. Rg8 $16) 24. Qh8+ Ke7 25. Qxc8
Ra4 $1 (25… Qd7+ $2 26. Qxd7+ Nxd7 27. a4 $1 $16) 26. Rb1 Qd7+ $8 27.
Qxd7+ Nxd7 28. Rb2 f5 (28… Ne5 29. Nb3 Kd6 30. Rd2+) 29. Kg2 (29. f4 c4
30. Rc2 Nb6 $14) (29. Kg3 Ne5 (29… Rg4+ 30. Kf3 Ne5+ 31. Ke2 Rg2 32. Rb7+
Kd6 33. a4) 30. h3 Nd3) 29… f4 $1 30. exf4 (30. e4 c4 31. Nb1 Ne5 $13)
30… Rxf4 31. Rb3 (31. f3 { /\ Ne4 }) 31… Rd4 32. Re3+ Kd6 33. Nb3 Rd1 (
33… Ra4 $2 34. Rd3+ Kc6 35. Rxd7 $1 $18) 34. Rh3 c4 35. Na5 (35. Rxh6+
Kd5 36. Rh5+ (36. Na5 Ne5 37. Rh8 Ra1 38. Rd8+ Kc5 39. Rd2 Nd3 $132) 36…
Ke4 (36… Kd6 37. Na5 c3 38. Nc4+ Ke6 39. Ne3 Rd2 40. Rh8 $14) 37. Nc5+
Nxc5 38. Rxc5 Kd4 39. Rc8 Ra1 $13) 35… Kc5 36. Rh5+ Rd5 37. Rxd5+ Kxd5
38. Kf3 Ne5+ (38… Kd4 39. Kg4) 39. Ke2 Nd3 40. Ke3 Nb4 41. a4 (41. a3
Nc2+) 41… Nd3 42. Nb7 Ne5 43. h3 c3 44. a5 (44. f4 Nc4+ 45. Kd3 Nb2+ 46.
Kxc3 Nxa4+ $10) 44… Kc6 45. a6 Kb6 46. Nc5 (46. Nd6 Kxa6 47. f4 Nd7 $10)
46… Kxc5 $1 47. a7 Nc4+ $8 48. Kd3 Nb6 49. Kxc3 Kc6 50. Kd4 Kb7 51. Ke5
Kxa7 52. Kf5 Kb7 53. Kg6 Kc6 54. Kxh6 Kd6 55. h4 Ke6 56. Kg7 Nd5 57. h5 Ne7
58. f4 (58. h6 Nf5+ 59. Kg6 Nxh6 60. Kxh6 Kf5 $10) 58… Nf5+ 59. Kg6 Ne7+
1/2-1/2

More Like This


Categories


pgn

Leave a Reply